Slim Geregeld?

Beste vrijetijdscoördinator, cultuur-, jeugd of sportconsulent, verenigingsambtenaar,…

 

Als je op deze website bent beland, is de kans bijzonder groot dat de vraag naar vereenvoudiging van reglementen en procedures ook jou en je gemeente na aan het hart ligt. Misschien ondernam je reeds pogingen tot vereenvoudiging van reglementen en procedures en liep dat niet van een leien dakje, misschien ben je volop bezig met hervormen, of misschien ben je nog zoekende en kijk je afwachtend uit naar tools die je in dit proces kunnen begeleiden.

Wat ook je achtergrond is, we hopen je met deze website een aantal handvaten te kunnen aanreiken om het soms uitdagende en afschrikwekkende proces van vereenvoudiging van reglementen en procedures ter ondersteuning van verenigingen goed in te zetten. Op basis van enquêtes en diepte-interviews met zowel steden en gemeenten als verenigingen ontwikkelden we met ‘de Verenigde Verenigingen’ een handzame wegwijzer die je in je zoektocht naar vereenvoudiging moet kunnen begeleiden, dit in samenwerking met de VVSG.

 

We hopen alvast van harte dat deze wegwijzer je kan inspireren!