09 Evalueer regelmatig

    Evalueer regelmatig

    Na het testen en, waar nodig, tweaken van het ontwerpreglement, kan dit gestemd en ingevoerd worden. Proficiat, je hebt nu officieel een reglement!

    Het proces is hier echter nog niet helemaal afgerond. Nu het reglement wordt losgelaten op verenigingen, kunnen er doorheen de jaren nog bijkomende problemen opduiken. Het is dan ook belangrijk om periodiek te evalueren, vb. om het jaar. Dit kan vb. aan de hand van een lightversie van bovenstaand stappenplan. Het belangrijkste is dat je de bedenkingen en besognes van de doelgroep capteert, idealiter door ze expliciet te bevragen.

    De periodieke evaluatie garandeert dat je reglement up-to-date blijft en maakt mogelijk dat de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van je reglementen en procedures blijft toenemen.