01 Formuleer je doelstelling

  Formuleer je doelstelling

  Een reglement opbouwen of vereenvoudigen, doe je niet onbezonnen. De eerste vraag die je jezelf moet stellen is daarom altijd: wat willen we met dit reglement bereiken? Eens beantwoord, vormt deze vraag het fundament voor het volledige schrijfproces. In het bijzonder gebruik je ze als toetssteen om na te gaan of je reglement nog steeds voldoet en aangepast is aan je vooropgestelde doel.

   

  Begin dus met het formuleren van je doelstelling. Schrijf de belangrijkste elementen op en maak ze zo concreet mogelijk. Toets ze af aan de hand van de SMART-criteria. Het is niet altijd nodig om je doelstelling volledig SMART te formuleren, maar het aftoetsen van de doelstelling aan deze criteria kan wel helpen om ze scherper te omschrijven.

  De SMART-criteria spreken in principe voor zich maar toch willen we het criterium ‘tijdsgebonden’ nog even verder verklaren. Een doelstelling heeft steeds een eindpunt, met name het moment waarop de huidige situatie is omgebogen in de gewenste situatie. Voor veel doelstellingen valt dit eindpunt idealiter samen met het einde van de legislatuur, maar dit is niet noodzakelijk. Door een duidelijke begin- en einddatum voor je doelstelling te kiezen zorg je ervoor dat de werking geëvalueerd wordt. Zo blijft je reglement niet bestaan nadat hij zijn oorspronkelijke nut verloren heeft en kan je dingen die niet meer relevant zijn schrappen.

   

  Ook na de hervorming is het belangrijk om het uitgewerkte reglement regelmatig te evalueren in het licht van de doelstelling. Zo ga je na of het reglement in de praktijk tegemoet komt aan het vooropgestelde doel.

  Daarnaast kunnen na verloop van tijd ook de doelstellingen zelf veranderen, wat kan betekenen dat reglementen verouderd worden en niet langer met de nieuwe doelstelling samengaan. Blijf in dat geval niet vastklampen aan het gevestigde reglement, maar vertrek opnieuw vanuit de doelstelling en bouw hierop verder aan je (indien nodig, nieuwe) reglement.

  Toets ook bij het politiek bestuur af of zij zich kunnen vinden in de doestelling die werd opgesteld. Doe hetzelfde met je doelgroep (zie ook stap 2 hieronder). Een breed gedragen doelstelling resulteert in een breed gedragen reglement. En een goed reglement vermindert de administratieve last voor alle betrokken partijen!