08 Test het reglement bij jouw doelgroep

    Test het reglement bij jouw doelgroep

    Het reglement is nu klaar om te testen. Laat een steekproef van verenigingen het ontwerpreglement uitproberen en evalueer de resultaten.

    Luister naar de bezorgdheden en suggesties van de doelgroep (zeker als ze om vereenvoudiging vragen), maar laat je niet in verleiding brengen om tal van exhaustieve uitzonderingsregels- en modaliteiten aan reglementen toe te voegen. Een reglement is nooit perfect, maar het mag daarom niet worden herleid tot een plakboek van regels dat voor niemand nog overzichtelijk is.

    Blijkt uit je testen dat er nog kinken in de kabels van het reglement zitten, probeer hier dan een antwoord op te vinden. Ga met dat antwoord vervolgens terug naar de doelgroep. Vraag, waar mogelijk en relevant, ook advies aan collega’s, binnen en buiten de gemeente. Binnen de gemeente is het altijd een plus als de opgemaakte reglementen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd zijn qua vorm en inhoud. Intervisie met andere gemeenten kan dan weer voor boeiende inzichten leiden over de werking van reglementen en hun impact in de praktijk.