Digitalisering

Digitalisering, het is een toverwoord dat administraties en verenigingen wel vaker doet dromen. Wanneer over vereenvoudiging wordt gesproken, duurt het dan ook vaak niet lang vooraleer de efficiëntie van een digitaal systeem wordt bejubeld. Maar wat kan dat inhouden, zo’n digitaal systeem? En waar moet je op letten? Hieronder en op de volgende pagina’s vind je achtereenvolgens een reeks aandachtspunten, pro’s en contra’s, en suggesties en aanbevelingen terug.

Aandachtspunten

Een digitaal systeem is idealiter:

Voordelen

Nadelen

Suggesties en aanbevelingen

Ga na of je geen groepsaankoop kan doen van zo’n digitaal systeem. Met meerdere gemeentes samen kan je mogelijk de kosten van zo’n softwarepakket drukken.

Implementeer een digitaal systeem indien mogelijk in alle diensten tegelijkertijd. Zo kan je alles zo efficiënt mogelijk implementeren. Het slechts digitaliseren van één van alle diensten kan dan weer ongewild méér werk met zich meebrengen, door vb. zowel digitaal als manueel de relevante procedures en communicatie te moeten doorlopen, al dan niet tussen de verschillende diensten.

Een gouden raad: als je reglement onduidelijk of een warboel is, vertrouw er dan niet op dat een digitaal systeem orde zal scheppen. Een papieren soepje waar je een digitaal sausje over heen giet, is… een digitaal soepje en dat is soms zelfs nóg onduidelijker.

Beschouw digitaal gaan dus nooit als dé mirakeloplossing voor vereenvoudiging – dat werkt niet. Eerst vereenvoudigen en dan pas digitaal gaan is de boodschap. Digitalisering is een middel tot vereenvoudiging en efficiëntie.-, jeugdverenigingen … een aparte sectorale erkenning voor te leggen, krijgt elke vereniging in deze logica eenzelfde erkenning, dus als “vereniging” tout court.