Stappenplan

Bij het vereenvoudigen van reglementen en procedures komt veel kijken, van het adequaat betrekken van je stakeholders tot het waken over de juiste taal. Daarom reiken we je een stappenplan en structuur aan om het proces goed aan te pakken. Aan de hand van de afweging van pro’s en contra’s van de verschillende bestaande soorten reglementen en systemen, aanbevelingen, open vragen en goede voorbeelden willen we je op weg helpen om een slim reglement vanaf haar fundamenten op te bouwen.

 

Sommige stappen zullen vanzelfsprekend lijken, andere dan weer eerder complex. Daarnaast is het goed mogelijk dat bepaalde vragen open blijven na dit stappenplan – niet elk antwoord kan immers tegemoet komen aan de unieke context van elke stad of gemeente. Zie die open vragen niet als obstakel, maar als een kans om zelf een weg te banen, eventueel aan de hand van inspiratie die andere lokale besturen je kunnen geven (zie ook “Goede voorbeelden”).